ارتباط با ما

Untitled dsvdsvg1 80x80 1

آدرس :

اصفهان ـ ابتدای چهارباغ بالا ـ کوچه 12 – شماره 16 – طبقه دوم ـ آوان پک

Untitled 1asfcasfc 80x80 1

ساعات کار دفتر :

8:00 صبح الی 18:00

Untitled 1sdfsd 80x80 1

شماره های تماس:

0031-36269327

 

تلفن همراه :

واحد فروش پاکت و لفاف :               09135102175

واحد فروش لیبل:                           09135102185        

واحد طراحی :                                09135102195

Untitled 2 80x80 1

واحد فروش پاکت های آماده:

واحد فروش لیبل :

واحد طراحی :

market@avanpack.ir

info@avanpack.ir

designing@avanpack.ir

 

برای ما پیغام بگذارید